Shamasa Czarne mydło afrykańskie 50g - data ważności 10/2018

Udostępnij:
Producent: Shamasa
Cena: 1.00
Stara cena: 11.90
-92%
Ilość (szt.):
Maksymalna ilość dla możliwych parametrów produktu została osiągnięta.
Cena dostawy: 10
Odbiór osobisty:0
INPOST - paczkomaty:10
Paczka pocztowa Envelo 24:11
Paczka pocztowa Envelo - odbiór w UP lub Punkcie:11
Przesyłka kurierska:14

Opis

Czarne mydło afrykańskie 50 g - data ważności 10/2018

Mydło o niespotykanych zaletach pielęgnacyjnych - 100% czarne mydło afrykańskie to produkt całkowicie naturalny, jego barwa i zapach wynikają wyłącznie z obecności roślinnych składników.

TYLKO na­tu­ral­ne skład­ni­ki (olej ko­ko­so­wy, pal­mo­wy, ma­sło shea i strą­ki ka­ka­ow­ca) za­pew­nia­ją ła­god­ną i sku­tecz­ną pie­lę­gna­cję każ­de­go ro­dza­ju skó­ry i w każ­dym wie­ku. To ku­zyn ma­sła shea i ja­ko ro­dzi­na świet­nie uzupeł­niają swo­je wła­ści­wo­ści lecz­ni­czo pie­lę­gna­cyj­ne. Ręcz­nie wy­ra­bia­ne, spra­wia, że jest nie tyl­ko ko­sme­ty­kiem, ale czę­ścią ży­cia i kul­tu­ry miesz­kań­ców re­gio­nu z któ­re­go po­cho­dzi - Gha­ny…

Oryginalne 100% czarne mydło afrykańskie, nigdy nie ma jednolitego, czarnego koloru. Jest to mydło o nierównomiernym kolorze od jasno do ciemno brązowego. Kolor jest zmienny w zależności od partii produkcyjnej mydła i zależy od stopnia wypiekania strąków kakaowca. 

Mydło afrykańskie jest źródłem witaminy A, witaminy E i żelaza oraz składników antyseptycznych.  100% czarne mydło afrykańskie ma miękką strukturę, zawiera bowiem dużą dawkę gliceryny. Należy je przechowywać w suchym miejscu, ulega ono bowiem łatwo rozmiękczeniu pod wpływem wody. 

WŁAŚCIOWOŚCI  MYDŁA

  • pie­lę­gnu­je każ­dy ro­dzaj ce­ry
  • dba o na­wil­że­nie
  • ła­go­dzi po­draż­nie­nia
  • re­gu­lu­je wy­dzie­la­nie se­bum, stąd szcze­gól­nie sprw­dza się przy pie­le­gna­cji ce­ry tłu­stej i mie­sza­nej
  • ła­go­dzi ob­ja­wy trą­dzi­ku, ło­jo­to­ku
  • oczysz­cza skó­rę gło­wy, dla­te­go sku­tecz­nie wal­czy z łu­pie­żem
  • ze wzglę­du na wy­łącz­nie na­tu­ral­ne skład­ni­ki po­le­ca­ne do de­pi­la­cji
  • do sto­so­wa­nia ja­ko ma­secz­ka na twarz

Su­che my­dło ma po­stać pla­stycz­nej ma­sy, stąd na­wet je­śli się lek­ko po­kru­szy nie jest to wa­dą. My­dło po ze­tknię­ciu z wo­dą, zmie­nia po­stać na bar­dziej jed­no­li­tą i gład­ką. Bar­dzo do­brze się pie­ni. Do my­cia wło­sów za­le­ca się uży­cie sa­mej pia­ny. 

Na rynku spotkamy pseudo - mydła afrykańskie, które są barwione na czarno, mają postać typowych kostek mydlanych i zawierają w sobie tylko % prawdziwego czarnego mydła afrykańskiego.

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko Klienci, którzy zakupili ten produkt.

Inni Klienci kupili również:

Produkty podobne:

Copyright

Copyright © 2015

Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni